18542J- 309吨日生注塑机型号 fnx280 - 71 a, 23岁.5盎司,新的2012 - 出售!

18545J- 200吨东洋注塑机模型 tm - 200 h, 15.9 Oz,新在1999年- 出售!

18546J- 200吨东洋注塑机模型 tm - 200 h, 15.9 Oz,新在1997年- 出售!

18547J- 150吨东洋注塑机模型 tm - 150 h, 8.8 Oz,新在1998年- 出售!

18548J- 90吨东洋注塑机模型 TM-90, 5.5 Oz,新在1997 - 出售!

18459J- 40吨日生注塑机型号 PS40E5A 1.06 Oz,新款1996 - 出售!

18550J- 加德纳丹佛空压机型号VS45-70A, 60 惠普,2013年- 出售!

18551J- 加德纳丹佛空压机型号VS45-70A, 60 惠普,2013年- 出售!